Hotel „Planinka“ 18435 Kuršumlijska Banja

027 81 50 888

Lekovita termomineralna voda

Dolazak
Odlazak
Odrasli
Deca

Imate promo kod?

U Kuršumlijskoj Banji postoji više različitih izvora lekovitih termomineralnih  voda, temperaturnog opsega od 14 do 64 ⁰C. Termomineralna voda koja se koristi u medicinskom bloku hotela “Planinka” i bazenima, pripada kategoriji visoko mineralizovaih  slabo – kiselih natrijum, hidrokarbonatnih hipertermi.

Po mišljenju Instituta, lekovite termalne vode Kuršumlijske Banje pripadaju veoma kvalitetnim mineralnim vodama, posmatrano sa balneoterapijskog aspekta, zahvaljujući povoljnom anjonsko-katjonskom sastavu, temperaturi i prisustvu rastvorenog vodonik-sulfida. Voda je dobro mineralizovana, ima preko 2 gr/l rastvorenih čvrstih sastojaka, izvanrednu hipertermalnost, koja omogućava rashlađivanje do određenih željenih temperatura za primenu, zavisno od indikacija za upotrebu, ima značajne količine dominantnih jona natrijuma, hidrokarbonata kao i značajne količine ugljen dioksida ispoljavajući lekovito dejstvo, naročito kod reumatskih, neuroloških i ishemijskih oboljenja periferne cirkulacije.

U lečenju se koristi i lekovito blato napravljeno u kombinaciji sa termalnom vodom. Zemlja visoke mineralne vrednosti se usitnjava, seje i meša sa lekovitom vodom, a blato se zatim koristi za indirektne aplikacije. Mineralno blato ima izražena terapeutska dejstva i blagotvorno deluje na brojna oboljenja.