Hotel „Planinka“ 18435 Kuršumlijska Banja

027 81 50 888

Indikacije

Dolazak
Odlazak
Odrasli
Deca

Imate promo kod?

Zahvaljujući jedinstvenim karakteristikama termomineralnih voda, balneološkim saznanjima i medicinskim istraživanjima utvrđene su sledeće indikacije za lečenje u Kuršumlijskoj Banji:

1. Zapaljenski reumatizam
2. Degenerativni reumatizam
3. Ekstraartikularni (vanzglobni) reumatizam
4. Metaboličkih bolesti zglobova i kostiju
5. Sve vrste sportskih povreda
6. Stanja nakon preloma kostiju i hirurških intervencija na koštano-zglobnom sistemu
Terapijski dan
Imate pitanje za doktora?